Adresserne splittes ud fra BBR

Publiceret 03-02-2015

I dag registrerer kommunerne alle adresser i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) som har en særlig afdeling for adresser.

I maj 2015 sker der en opsplitning af BBR, således at adresserne lægges i et selvstændigt register med navnet ”DAR 0.9”.

Opsplitningen sker for at gøre BBR og DAR udbudsparate, i forbindelse med implementeringen af grunddataprogrammet. Fordelen er bl.a., at DAR 0.9 kan forberedes til den nye datamodel for adresserne, som træder i kraft med det egent­lige, nye adresseregister ”DAR 1.0” medio 2016.

Hvad betyder opsplitningen?

Kommunerne kan fortsætte med at bruge de adresseværktøjer, som de anvender i dag. Opsplitningen får dog betydning for det såkaldte ”adressefaneblad” i BBR og for muligheden for registrering af notatlinjer til adresserne:

  • Adressefanebladet i BBR forsvinder i forbindelse med opsplitningen. Til gengæld vil adressefanebladet blive bygget ind i den næste version af den såkaldte Adresseklient (ADK), som bliver sat i drift til maj 2015. Kommuner, som i forvejen anvender ADK kan fortsætte uændret.
  • Notatlinjer forsvinder, hvad angår adgangsadresser og enhedsadresser, da notatlinjer ikke er en del af DAR. Der kommer særskilt information om håndtering af eksisterende notatlinjer til adgangs- og enhedsadresser senere.

Ud over dette kommer kommunerne ikke til at mærke overgangen fra adresser i BBR til adresser i DAR 0.9, da der vil blive stillet de samme services til rådighed for eksterne leverandører.