Adresseprogrammet flytter til ny styrelse

Publiceret 12-10-2015

Programledelsen og projekterne for DAR, AWS, DAGI, Danske Stednavne og supplerende adresser flytter til den nyoprettede Styrelse for Dataforsyning og Effektivisering den 1. januar 2016.

Ved regeringsdannelsen i juni 2015 blev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nedlagt. For Adresseprogrammet betød det, at væsentlige dele af programmet overgik til Ministeriet for Energi, Forsyning og Klima. Programledelsen og projekterne Adresseregister, Adressetjenester og supplerende adresser flyttede til Geodatastyrelsen.

Placeringen i Geodatastyrelsen er dog midlertidig. I forbindelse med regeringens planer for udflytning af statslige arbejdspladser flyttes adresseområdet den 1. januar 2016 til den nyoprettede ”Styrelse for Dataforsyning og Effektivisering”. Styrelsen placeres i København.

Den midlertidige flytning til Geodatastyrelsen betyder, at programsekretariat og projekter har fået nye kontaktoplysninger.

Henvendelser til programsekretariatet skal ske til grunddata@gst.dk
Henvendelser til Adressetaskforcen skal ske til taskforce@gst.dk

Generelle henvendelser om vejnavne og adresser skal ske til adresser@gst.dk
Henvendelser vedrørende adresseklagesager skal ske til gst@gst.dk

 

Hjemmesider relateret til Adresseprogrammet og adresserne er fortsat:

danmarksadresser.dk
aws.dk
adresseprogrammet.dk