Adressemyndighedens it-værktøjer

Publiceret 09-12-2014

Som beskrevet i sidste nyhedsbrev, er det besluttet at stoppe videreudviklingen af den såkaldte Adresseklient hos KMD. I stedet tilbydes alle kommuner firmaet GeoSites’ værktøj ”AdresseLink”. Adresseklienten kan dog fortsat anvendes sådan som den er i dag, og kommuner som anvender andre værktøjer kan også fortsætte med det.

AdresseLink – ny version frigives

Det nye er dog at alle kommuner får tilbuddet om at anvende AdresseLink, enten i deres eget GIS, eller i programmet QGIS.

De aftalte forbedringer og tilretninger af AdresseLink er i fuld gang således at det kan frigives i en ny version den 15. december 2014. Helt præcis frigives følgende:

  • AdresseLink til QGIS med ekstrafunktionaliteter
  • Ekstrafunktionaliteter til AdresseLink til ArcMap og MapInfo
  • Vejledninger til installation og brug af AdresseLink

I forbindelse med udrulningen af AdresseLink, vil der blive afholdt tre informationsmøder

  • 9. januar 2014 i København, Islands Brygge
  • 14. januar 2014 i Middelfart, Kulturøen
  • 15. januar 2014 i Aalborg, Aalborg Kongres Center

Indholdet af møderne vil være rettet mod implementering af AdresseLink i kommunerne, dvs. præsentation af værktøjet, praktik omkring hjælp til AdresseLink, økonomi, yderligere info om adresseprogrammet, hjemmeside mm. På møderne vil MBBL og GeoSite være til stede.

Invitationer til møderne udsendes inden jul.

AdresseBrug

Den nye version af AdresseBrug er ligeledes under udvikling.

I dag indeholder AdresseBrug oplysninger om de autoritative adressers brug i BBR og CVR. Den nye version kommer også til at indeholde oplysninger om adressernes brug i CPR. Desuden vil det være muligt at kunne få oplysning om ejers adresse fra ESR.

Adgang til den nye del af AdresseBrug, der omfatter CPR og ESR, kræver autorisation af den kommune man er ansat i, og at man er logget ind med NemLogin. Det betyder at man kun kan få oplysninger i AdresseBrug indenfor ens egen kommune. Øvrige oplysninger er frit tilgængelige.

Den nye version af AdresseBrug forventes frigivet den 15. december 2014.