Adresseklient 0.9 lanceret

Publiceret 15-05-2014

Den første milepæl i adresseregisterprojektet er rundet. Den 5. maj blev Adresseklient 0.9 lanceret, og den næste tid kommer til at gå med at få adresseklienten opgraderet til en version 1.0, og udbygget med funktioner til understøttelse af adressesuppleringsopgaver

Siden sidst
Inden lanceringen af adresseklienten, var klienten i gennem en kommunal test, hvor grundlæggende funktionalitet blev testet. København, Frederikshavn, Høje Taastrup og Næstved Kommuner stod for testen inden lanceringen den 5. maj.

5. – 7. maj blev der holdt introduktionskurser i hhv. København, Middelfart og Aalborg, hvor i alt 236 kommunale medarbejdere deltog. MBBL deltog også på en stand ved Majkonferencen den 8. maj, hvor adresseklienten blandt andet blev præsenteret.

Den 12. maj blev den første af en række introduktionsvideoer lagt på www.bbr.dk. Videoerne viser grundlæggende funktioner i adresseklienten. Link til videoerne er her.

Forenklet adressebegreb
Lanceringen af Adresseklient 0.9 er den første af flere lanceringer hen imod Adresseklient 2.0. Adresseklient 0.9 er baseret på BBR, men i klienten er der allerede nu implementeret et par nye begreber, som en klargøring til Danmarks Adresse Register, DAR.

Fremover hedder enhedsadresser og adgangsadresser slet og ret Adresser. Og det punkt adressen er knyttet op på hedder Adgangspunktet.

Adresseklient i tre trin
Målet er at få en adresseklient, der er fuldt integreret med DAR, og som understøtter den fulde datamodel. Det vil sige at man fra klienten kan oprette adresser direkte i DAR, håndtere vejpunkter, vejnavne og supplerende bynavne. Målet vil først blive opfyldt i version 2.0 af adresseklienten der idriftsættes når DAR er udviklet og i en sammenhæng med de øvrige projekter i Grunddataprogrammet herunder Datafordeleren.

Erfaringsopsamling
I perioden, indtil ca. midt i juni, vil der foregå opsamling af erfaringer fra de kommuner der vælger at benytte adresseklient 0.9. I løbet af den næste uge bliver der sendt et brev til adressemedarbejderne, med link til et dialogforum vedrørende adresseklienten, hvor man selv skal oprette sig som bruger. Input fra dette forum anvendes til at optimere adresseklient 1.0. Bjarke Skjødt fra MBBL sidder klar til at tage imod, og besvare input.

Ændringer og ønsker
Vejen til lanceringen af Adresseklient 0.9 har været lang, og der er allerede en lang liste med ændringer og ønsker til klienten fra kommunerne, som skal uddybes og prioriteres. KOMBIT vil involvere både kommunerne og MBBL i denne prioritering. Med udgangspunkt i prioriteringen indarbejdes de i Adresseklient 1.0. Kombit har indstationeret en kommunal adressemedarbejder 1-2 dage om ugen, som skal hjælpe med den opgave.

Udvidet funktionalitet
Ud over input fra ændringer og ønsker samt erfaringsopsamling, skal adresseklienten udvides med funktionalitet, der understøtter adressesuppleringen. Der arbejdes på at få opgavelisterne fra Danmarksadresser om muligt bedre integreret med adresseklienten. Derudover er der ved at blive specificeret applikation, der kan vise adressens anvendelse i andre registre, samt hjælpe kommunerne til at fremskaffe kontaktoplysninger.

Jysk Fynsk GIS konference 12. juni
MBBL deltager blandt andet med en stand den 12. juni på Jysk Fynsk GIS konference i Skanderborg. Her er der mulighed for at kigge nærmere på Adresseklient 0.9. Læs om konferencen her