Adresse Taskforcen efter ressortomlægningen

Publiceret 09-10-2015

Taskforcen har fået ny projektleder og projektmedarbejder. Det sker som følge af ressortomlægningen efter folketingsvalget i juni 2015. Kommunernes opgave med supplering af adresser er ikke berørt af ressortomlægningen.

Kommunernes opgave med supplering af adresser er ikke berørt af ressortomlægningen. Så kommunerne skal fortsætte med at supplere adresser.

Tidsfristerne for kommunerne er fortsat:

  • Supplering af adresser til personregistrering skal være gennemført den 1. juli 2016
  • Supplering af adresser til erhvervsregistrering og øvrige suppleringsopgaver skal være gennemført den 15. september 2016

Taskforcens medlemmer fra kommunerne og KL fortsætter deres arbejde i Taskforcen som hidtil:

Eva Kofoed – Høje Taastrup Kommune
Mette Nielsen – Næstved Kommune
Julius Claus Hansen – Københavns Kommune
Tine Kilian Garbers - KL

I Taskforcen er der kommet ny projektleder og projektmedarbejder på fra Geodatastyrelsen:

Godik Godiksen, projektleder, Geodatastyrelsen, ga@gst.dk
Dennis Greger Jensen, projektmedarbejder, Geodatastyrelsen, dagje@gst.dk

Taskforcen har lavet nyt materiale og fået ekstra mailadresse
Som følge af ressortomlægningen har Taskforcen lavet konsekvensrettelser i de brevskabeloner (herunder afgørelsesskabeloner) og informationsskrivelser, som ligger på det lukkede site som kommunerne har adgang til i forbindelse med suppleringsopgaven.

OBS-filmen "Præcise adresser redder liv" har også fået ny afsender. Se OBS-filmen her

Taskforcen har fået mailadressen: taskforce@gst.dk, men kan fortsat kontaktes på taskforce@mbbl.dk.

Mails, der er blevet sendt til den gamle mailadresse taskforce@mbbl.dk, er blevet videresendt til den nye, og vil blive besvaret herfra.