• Dialog-Grunddata-dag d. 23. maj 2016

  Publiceret 05-07-2016

  Spørgelysten og erfaringsudvekslingen var stor på Adresseprogrammets del af Dialog-Grunddata-dagen d. 23. maj

  https://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/nyheder/nyhedsarkiv/dialog-grunddata-dag-d-23-maj-2016/
 • Datavask

  Publiceret 05-07-2016

  For at sikre de bedst mulige data i Adresseprogrammets grunddataregistre er der nedsat en datavask-projektgruppe med deltagere fra Styrelsen for Dataf

  https://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/nyheder/nyhedsarkiv/datavask/
 • Status på fremdrift i opgaven med supplering af adresser

  Publiceret 05-07-2016

  Den kommunale opgave med at supplere adresser nærmer sig sin afslutning, og der er rigtig god fremdrift

  https://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/nyheder/nyhedsarkiv/status-paa-fremdrift-i-opgaven-med-supplering-af-adresser/
 • De autoritative adresser i spil

  Publiceret 05-07-2016

  De autoritative adresser er populære. Mange offentlige og private virksomheder har taget dem til sig og anvender dem i deres it-systemer. I dag er der over 1200..

  https://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/nyheder/nyhedsarkiv/de-autoritative-adresser-i-spil/
 • Danske Stednavne

  Publiceret 05-07-2016

  Der sker mange nye indberetninger af stednavne, og anvendelsen af Danske Stednavne er stigende.

  https://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/nyheder/nyhedsarkiv/danske-stednavne/
 • Funktionel test af Danmarks Adresseregister

  Publiceret 08-06-2016

  Den 31. maj blev den anden funktionelle brugertest af Danmarks Adresseregister (DAR 1.0) afholdt. Brugergruppen afprøvede bl.a. hvordan systemet håndterer reser..

  https://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/nyheder/nyhedsarkiv/funktionel-test-af-danmarks-adresseregister/
 • Adresseprogrammet forankret i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

  Publiceret 08-04-2016

  Ressortændring: Geodatastyrelsen blev den 1. januar 2016 opdelt i hhv

  https://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/nyheder/nyhedsarkiv/adresseprogrammet-forankret-i-styrelsen-for-dataforsyning-og-effektivisering/
 • Opfølgning på Grunddatadagen d. 1. marts

  Publiceret 08-04-2016

  Som opfølgning på konferencen "Gode grunddata på vej" den 1. marts 2016 bliver der mandag d. 23. maj afholdt et arrangement i Styrelsen for Dataforsyning og Eff..

  https://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/nyheder/nyhedsarkiv/opfoelgning-paa-grunddatadagen-d-1-marts/
 • Adressevask - ny funktionalitet i AWS Suiten

  Publiceret 08-04-2016

  Mange it systemer indeholder adresser, som ikke er fuldt opdaterede, og/eller som ikke anvender de autoritative adresser fra Danmarks Adresseregister. Det kan A..

  https://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/nyheder/nyhedsarkiv/adressevask-ny-funktionalitet-i-aws-suiten/
 • Første funktionelle test af Danmarks Adresseregister

  Publiceret 08-04-2016

  Den 2. marts blev den første brugertest på Danmarks Adresseregister (DAR) afholdt. Brugergruppen prøvede bl.a. at oprette nye adresser og vejnavne i deres kommu..

  https://www.grunddata-ejendom-adresse.dk/nyheder/nyhedsarkiv/foerste-funktionelle-test-af-danmarks-adresseregister/
Søg i nyheder