Domænebestyrelsens vision

Den 2. september 2009 præsenterede Domænebestyrelsen sin vision om "digital håndtering af bygninger fra vugge til grav" på en konference afholdt hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der deltog 150 personer fra den private og offentlige sektor. På konferencen var der en bred opbakning til de idéer og tanker, som er indeholdt i Domænebestyrelsens vision.

Hent visionen

Der er udarbejdet et Resumé, der summerer centrale budskaber og kommentarer fra konferencen.

Hent resumé

Hent konferenceprogram

Hent deltagerliste

Domænebestyrelsen har fået udarbejdet en baggrundsrapport, der tydeliggører potentialet ved en digital håndtering af bygninger.

Hent baggrundsrapporten

Domænebestyrelsens Strategi og modenhedsanalyse

Domænebestyrelsens vision forudsætter at der opbygges en effektiv digital infrastruktur på området. Med strategien vil Domænebestyrelsen sætte retningen for den indsats der skal gøres for at den digitale infrastruktur kan komme på højde med visionens ambitioner.

I strategien peger Domænebestyrelsen derfor på en række indsatser og aktiviteter, som medvirker til opbygningen af den digitale infrastruktur.

Sideløbende med strategiarbejdet har Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdet en rapport med det formål at undersøge paratheden af den digitale infrastruktur. Rapporten beskriver den digitale infrastruktur og dens elementer ud fra en ”state-of-the-art” forståelse af begreber, sammenhænge mm.

Hent strategien

Hent rapporten: Modenhed for Digital Forvaltning

Hent bilig til rapporten: Modenhed for Digital Forvaltning